Methode recruitment

Met behulp van Direct search realiseren wij de beste match voor u. Wij richten ons uitsluitend op de bemiddeling van kandidaten voor structurele vacatures van sleutelposities in veelal grote organisaties. Ook treden wij desgewenst op als uw interim partner recruitment of bemiddelen wij in interim recruiters voor meer grootschalige werving en selectie projecten.

Afhankelijk van de methode die het beste past bij uw vraag hanteren wij meestal de volgende werkwijze bij werving en selectie:

Gestructureerde aanpak

Bureau Lammers werkt volgens een vaste gestructureerde aanpak die gericht is op kwaliteit, zorgvuldigheid en het beste resultaat binnen de gestelde tijd. Maatwerk is het uitgangspunt. Wij stellen een stappenplan op en verdiepen ons in uw organisatie, de context en de vacante functie. De informatie van u en onze eigen bevindingen, verkregen vanuit interviews met relevante actoren in uw organisatie, leggen wij vast in een beknopt profiel van de organisatie, de functie en de ideale kandidaat. Na uw goedkeuring van de inhoud en de strekking van deze profielen, starten wij met de werving.

Integrale werving

Het realiseren van de beste match vereist de geïntegreerde inzet van diverse wervingsinstrumenten. Tenzij het expliciet een opdracht voor direct search betreft. Wij starten met filesearch en onderzoeken of er potentiële kandidaten uit onze database beschikbaar zijn. Parallel starten wij met searchen: het systematisch zoeken in ons hoogwaardige bestand en het direct benaderen van potentiële kandidaten. U kunt ook zelf aangeven welke organisaties en potentiële kandidaten relevant zijn voor nadere analyse.

Naast deze methoden maken wij gebruik van social media zoals LinkedIn, andere mogelijkheden van het internet en adverteren wij eventueel in relevante media. Deze gecombineerde aanpak levert een aantal potentieel geschikte kandidaten op. Kandidaten die in aanmerking komen voor een van de vacatures ontvangen informatie over de vacante functie. Op deze manier kan de kandidaat ook zelf tot een gefundeerd oordeel komen. Vanzelfsprekend werken wij zeer zorgvuldig en discreet.

   

Zorgvuldige selectie en communicatie

De consultant van Bureau Lammers onderhoudt het contact met de potentieel geschikte kandidaten en voert de selectiegesprekken. Tijdens de interviews informeren wij de kandidaten in een open sfeer over uw organisatie, de context en de vacante functie. De techniek die de consultant hanteert is die van het criteriumgericht interviewen. Door deze aanpak ontstaat een goed beeld van het profiel van de kandidaat en de kandidaat kan ook zelf beoordelen of zijn/haar profiel overeenkomt met de vacante functie.

De kandidaat moet enerzijds beschikken over de gewenste combinatie van kennis, persoonlijke kwaliteiten, vaardigheden en ambities om succesvol te kunnen zijn in de vacante functie. Anderzijds moet de organisatie qua bedrijfscultuur en ambities matchen met de persoonlijkheid en (loopbaan)wensen van de kandidaat. Bovendien is en blijft de klik tussen de actoren in de organisatie en de kandidaat van groot belang.

Tijdens het selectieproces houden wij contact met u over de voortgang. Van de door ons geschikt geachte kandidaten stellen wij een shortlist op en maken wij een kandidatenprofiel. Na bespreking van de profielen bepaalt u met de consultant welke kandidaten voor een selectiegesprek worden uitgenodigd.

Na de gesprekken met de geselecteerde kandidaten worden de bevindingen van u en de consultant vergeleken. Dit resulteert in een conclusie voor de optimale match. U neemt uiteindelijk een besluit wie u wilt benoemen. Wij adviseren en vervullen de rol van onafhankelijk intermediair. Op uw verzoek kunnen wij referenties onderzoeken, adviseren wij over een eventueel uit te voeren psychologisch onderzoek/assessment en over de arbeidsvoorwaarden.

Realistische doorlooptijd

Meestal is een doorlooptijd van circa zes weken realistisch. Met doorlooptijd bedoelen wij het moment van opdrachtverstrekking tot uw keuze van de te benoemen kandidaat. Het realiseren van deze planning vraagt tweezijdig commitment van zowel consultant als opdrachtgever.

Tweezijdige evaluatie

Vanuit ons streven naar permanente kwaliteitsverbetering evalueren wij graag met u het verloop van de opdracht. Dit doen wij ook met de benoemde kandidaat, kort na indiensttreding en na circa zes maanden.

Een interimmer ter overbrugging?