Wat is Direct search?

Indien organisaties op zoek zijn naar sleutelfunctionarissen en deze niet zelf (na eigen inspanningen) kunnen vinden, kan de Direct search methode van Bureau Lammers meestal uitkomst bieden. Direct search is het rechtstreeks benaderen van een of meer potentiële kandidaten door de search-consultant. Voorafgaand aan het benaderen van de kandidaten bepalen de  consultant en de opdrachtgever de maatwerkaanpak, het gewenste profiel en de te hanteren selectiecriteria, waarna de consultant de zoektocht naar de potentiële kandidaten zal starten.

Kenmerken Direct search

De belangrijkste kenmerken en voordelen van de Direct search methode zijn:

  • snelheid: het direct benaderen van potentiële kandidaten op basis van vooraf gestelde selectiecriteria levert u tijdwinst op;
  • focus en ontwikkelingsgericht: de potentiële kandidaten zijn niet per definitie op zoek naar een andere functie, maar staan wel open voor positieverbetering indien een relevante mogelijkheid zich voordoet. In een open gesprek met de search consultant wordt  bepaald of de organisatie, de vacante functie en de ontwikkelingen optimaal passen bij de kandidaat en of dit de juiste stap is in zijn of haar loopbaan.
  • kostenbesparing: door het ontbreken van onder meer advertentiekosten en het beperkter hoeven inzetten van capaciteit voor ondersteuning en consultancy, in relatie tot een regulier traject van werving en selectie.

   

Doelgroep Direct search

De methode van Direct search passen wij uitsluitend toe voor vacatures van sleutelposities. Dit kunnen management- of staffuncties zijn in de publieke sector of het bedrijfsleven. U kunt hierbij denken aan managementposities van grote organisatieonderdelen binnen de overheid, functies van onderwijsmanager in diverse onderwijssectoren, teammanagers in de zorg en (staf)functies zoals een manager HRM, senior HR adviseur, concerncontroller, informatiemanager, accountmanager etc. Op de pagina’s werkwijze en opdrachtgevers van deze website treft u meer informatie aan over onze kernactiviteit Recruitment. Direct search is een van de opties voor u om uw sleutelposities in te vullen.

Ook een interimmer ter overbrugging?

Geef een reactie