Drie kernactiviteiten

Op de pagina over referenties kunt u lezen voor welke klantgroepen wij diensten verlenen. Op deze pagina geven wij graag een aantal voorbeelden van reeds uitgevoerde projecten. Wij kunnen veel op ons vakgebied, maar zeker niet alles. Wij zijn interim-partners en HR experts met een specifieke focus. Wij leveren maatwerk op de gebieden en in sectoren waar wij écht goed in zijn. Interim, HR advies en Recruitment zijn onze kernactiviteiten.

Interim

 • Bemiddeling van interim professionals (projectleiders, ARAR specialist en HR adviseurs) ter ondersteuning van een van de grootste reorganisaties binnen de Rijksoverheid.
 • Bemiddeling van interim onderwijsmanagers ter verbetering van de onderwijsprestaties van (middel)grote onderwijsinstellingen. Opdrachten volgden na een kritisch oordeel door de Onderwijsinspectie.
 • Bemiddeling van een interim-HR directeur voor het realiseren van een complex veranderingsproces in een bedrijf, actief in de zakelijke dienstverlening.
 • Bemiddeling van een interim-concerncontroller ter overbrugging van een tijdelijke periode door het ontstaan van vacatures.
 • Bemiddeling van een interim functiewaarderingsdeskundige voor het uitvoeren van een second opinion in opdracht van de Ondernemingsraad.

 

HR advies

 • Het met een multidisciplinair team van deskundigen ondersteunen van de directie bij een fusie en reorganisatie van drie non profit instellingen.
 • Het inzetten van een ervaren projectleider voor het ontwerpen en implementeren van een nieuw functie- en salarisgebouw in grote onderwijs- en zorgorganisaties. Tevens het inzetten van (waar nodig gecertificeerde) deskundigen voor het beschrijven en waarderen van functies.
 • Het ontwerpen en implementeren van jong talent programma’s voor ZBO’s.
 • Het formuleren van een moderne HR strategie voor diverse organisaties, meestal als ‘rechterhand’ van het bestuur.

 

 

   

Recruitment

 • Uitvoering van een grootschalig traject voor werving en selectie van ICT-personeel voor diverse organisaties actief in de zakelijke dienstverlening en overheid.
 • Bemiddeling van vele HR adviseurs, HR managers en HR directeuren voor de zakelijke dienstverlening.
 • Werving en selectie van jong talent op HBO- en WO-niveau voor traineeprogramma’s.
 • Direct search van lijn- en stafmanagers (Finance, Marcom, Informatisering) voor de overheid en het bedrijfsleven.
 • Optreden als recruiter en adviseur van bestuur, directie en/of OR tijdens search-trajecten voor sleutelposities op het niveau van MT-leden en directeuren.

Ook uw tijdelijke project realiseren wij graag!

Geef een reactie