Interim MBO en VO

U vindt via ons interim netwerk de interim onderwijsmanager die snel aan de slag kan met de oplossing van uw tijdelijke managementprobleem!

Opdrachtgevers van onderwijsinstellingen, specifiek het MBO en VO, benaderen Bureau Lammers al vele jaren voor de tijdelijke inzet van een (interim) teammanager, teamleider, onderwijsleider etc. Hierbij gaat het steeds om dezelfde positie, die wij onderwijsmanager noemen.

Interim onderwijsmanagers bemiddelen wij voor het realiseren van een (stevig) verandertraject (bijvoorbeeld na een kritische beoordeling door de Onderwijsinspectie), ter overbrugging van een periode van langdurig verlof of voor het implementeren van afspraken na een interventie door de onderwijsdirectie en het College van Bestuur.

Alle interim opdrachten richten zich op het (stevig) sturing geven aan een of meer onderwijsteams van docenten, gericht op een optimale onderwijsuitvoering en -ontwikkeling en het realiseren van een effectieve inrichting en toepassing van de pedagogische-didactische werkvormen. Het schaalniveau van de structurele functies varieert van 11 tot 13.

Dergelijke vraagstukken vereisen de inzet van ervaren interim managers van onderwijsteams, die veranderkundige vraagstukken aankunnen met een focus op resultaat én op mensen, die ruime ervaring hebben opgedaan in het voor de interim opdracht relevante onderwijs en die beschikken over academisch werk- en denkniveau.

De juiste match vraagt om een gedegen voorbereiding en werkwijze. Kennis van het onderwijs, in het bijzonder het MBO en het VO is van belang, de context, het probleem, de opdrachtformulering, het profiel en de selectie. We voeren het allemaal voortvarend uit, maar het gaat u toch vooral om snelheid in combinatie met professionaliteit.

Want doorgaans heeft u direct behoefte aan flexibele inzet van een ervaren interim onderwijsmanager. En dat is precies wat wij u kunnen bieden.

   

Hoogwaardig interim netwerk

Wij hebben zorgvuldig een hoogwaardig netwerk van interim onderwijsmanagers opgebouwd, dat ieder jaar zowel kwalitatief als kwantitatief wijzigt. U wilt immers kunnen putten uit het beste actuele netwerk voor het MBO en VO. U heeft de keuze uit diverse profielen van interim-onderwijsmanagers, die inzetbaar zijn op het structurele niveau van van schaal 11 tot en met 13.

Door de inzet van een interim onderwijsmanager kunt u de continuïteit van uw organisatie waarborgen en het door u beoogde veranderproces realiseren. En dat is voor iedere bestuurder en onderwijsdirecteur van cruciaal belang: een zekerheid om op terug te vallen als het echt nodig is.

 

Intermediair én kenners van het onderwijsproces

Bureau Lammers is niet zo maar een intermediair, die u relevante cv’s voorlegt. Wij zijn ook HR consultants en HR experts, die permanent voor diverse onderwijsinstellingen in onder meer het MBO en VO actief zijn. De opdrachten die wij vervullen voor uw sector hebben betrekking op onderzoek in het primair proces, gericht op het verbeteren van het onderwijs en de inzet van docenten, het adviseren over de formatie van onderwijsteams of het definiëren van functies, resultaten en kwaliteiten van onderwijsmanagers, docenten en onderwijsondersteuners.

Neem s.v.p. eens contact met ons op over uw vraagstukken in het primair proces. Wij delen graag onze kennis en ervaring met u, die wij iedere dag weer opdoen in diverse onderwijsinstellingen in het MBO, VO, HBO en WO.

 

Meer over Interim: