Oorzaken reorganisatie

Een reorganisatie is een verandering in of van een organisatie. Deze verandering kan ontstaan door interne en/of externe oorzaken. De organisaties, die wij begeleiden met een reorganisatietraject hebben bijvoorbeeld de keuze gemaakt voor een kosten efficiëntere werkwijze, uitstroom van bestaand personeel en werving van nieuwe expertise omdat er een kwalitatieve mismatch bestaat, minder hiërarchische lagen, een aanstaande fusie of met krijgt te maken met een faillissement. Externe omgevingsontwikkelingen dwingen organisaties met regelmaat tot reorganisatie.

Er komt veel kijken bij een reorganisatie

Als een organisatie gaat reorganiseren verandert er veel. Een beoogde reorganisatie vergt daarom een gedegen voorbereiding, een zorgvuldige aanpak en kennis van zaken. Werknemers krijgen te maken met ontslag of herplaatsing. De ondernemingsraad heeft adviesrecht conform de Wet op de Ondernemingsraden. Bij een bedrijf met meer dan 50 werknemers zijn de SER-Fusiegedragsregels van toepassing. De geldende cao kan aanvullende regelingen voorschrijven. Bij het ontslag van meer werknemers tegelijk moet het afspiegelingsbeginsel worden toegepast. Wellicht is de Wet melding collectief ontslag van toepassing. De gevolgen voor werknemers worden gedekt door een sociaal plan, een collectieve regeling die is overeengekomen door de werkgever en de vakbond(en). Bovendien vergt een professionele aanpak duidelijke communicatie. Zowel in het voortraject, tijdens het reorganisatieproces als bij relevante nazorg.

   

Een multidisciplinair team staat voor u klaar

Bij een reorganisatie is meestal een ervaren projectleider van belang die het gewenste verandertraject realiseert. Deze projectleider maakt gebruik van juridische expertise en van adviseurs die de uitvoering van de reorganisatie ondersteunen op het gebied van HR, functiestructurering, mobiliteit en communicatie. Indien u gebruik wilt maken van zo’n ervaren multidisciplinair team of van een adviseur op een van de deelterreinen, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u snel en vakkundig van dienst zijn.

Wij lossen uw tijdelijke probleem op.