Functiewaardering

Een modern functiegebouw?

Kiest u voor een generiek functie- en salarisgebouw met zo min mogelijk functies of past een combinatie van generieke en specifieke functies beter bij uw doelstellingen? Lees verder

Onderwijs

Als projectleiders en deskundigen zijn wij in diverse onderwijsorganisaties actief met het ontwerp en de ontwikkeling van een modern functie- en salarisgebouw. Lees verder

Zorg

In de zorgsector wordt (soms verplicht) gewerkt met een specifiek functiewaarderingssysteem. Wij helpen zorginstellingen met het creëren van een herkenbare basis voor het belonen en functioneren van medewerkers. Neem contact op voor het bespreken van de mogelijkheden.

Overheid

Het generieke Functiegebouw Rijk is niet altijd even makkelijk om mee te werken voor overheidsorganisaties. Wilt u meer herkenbaarheid of betere handvatten voor het sturen op resultaat en het coachen op ontwikkeling? Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Gemeenten

HR21 is slechts één systeem voor gemeenten. Heeft u behoefte aan meer creativiteit bij het definiëren van resultaten en kwalificaties of zoekt u tijdelijk een (gecertificeerde) deskundige voor uw functiewaarderingssysteem? Neem contact met ons op.

Waterschappen

De cao schrijft FuWater voor. Heeft u echter behoefte aan een meer creatieve benadering in samenhang met de HR cyclus of is soms een second opinion van belang door een onafhankelijke deskundige? Neem  contact op voor een gesprek met een van onze ervaren adviseurs.