Voldoet uw functiegebouw?

In het onderwijs volgt elke onderwijsinstelling haar eigen tempo als het gaat om het ontwerp en de implementatie van een nieuw functiebouwwerk, ook wel functiegebouw genoemd. De meeste instellingen hebben een dergelijk traject al een keer achter de rug. Steeds vaker adviseren wij het College van Bestuur en HRM over een functiegebouw dat meer is dan een set functiebeschrijvingen die voorzien zijn van functiewaarderingen. De discussie met de (potentiële) opdrachtgevers gaat meer over flexibiliteit, resultaatgerichtheid en het creëren van een stabiele basis voor professionalisering.

Onafhankelijke ondersteuning

Het is door ervaring de mening van onze klanten dat ondersteuning door een onafhankelijke expert bij een gevoelig onderwerp als functiestructurering en waardering goed van pas komt. Wij beschikken over diverse licenties van systeemhouders en werken uitsluitend met ervaren projectleiders en deskundigen. Waar vereist worden functiebeschrijvingen en functiewaarderingen door ons gecertificeerd. Onze adviseurs zijn adviesvaardige professionals, die het gewend zijn om te sparren met zowel het College van Bestuur, HRM als de OR. Neem eens contact met ons op voor meer informatie of een goed gesprek. Onze visie, ervaring en actuele kennis van dit onderwerp delen wij graag met u.  

   

Onze visie op een functiegebouw

In het onderwijs treffen wij vele soorten functiegebouwen aan, van zeer uitgebreid tot zeer summier. Wat ons bovendien opvalt is dat er te weinig gebruik van gemaakt wordt. Men vindt het gedoe, bureaucratisch en te weinig ondersteunend aan de doelen van de organisatie. Terwijl de investering substantieel is. Het blijft vaak bij een set van functiedocumenten waar salarisschalen aan hangen. Die zijn zeker van belang, maar een functiegebouw kan zoveel meer zijn. Een up to date functiegebouw in uw onderwijsinstelling zou wat ons betreft het volgende moeten bieden:

  • het geeft de gewenste situatie weer en is dus afgeleid van de strategie van de organisatie, in samenhang met andere managementinstrumenten;
  • het biedt flexibiliteit, functies op hoofdlijnen bieden brede inzetbaarheid;
  • het is dé basis voor professionalisering, het moet de relevante elementen (resultaatgebieden, kerntaken, kennis, vaardigheden en gedragscomponenten) bevatten voor verdere professionalisering van uw onderwijsgevend en onderwijsondersteunende personeel;
  • in samenhang met de HR cyclus wordt het management in staat gesteld om duidelijke resultaat- en ontwikkelafspraken te maken;
  • het ’toont’ de loopbaanpaden voor medewerkers;
  • de opbouw is in balans met generieke en (minder) specifieke functies;
  • het is onderhoudsarm en vergt na een nieuw ontwerp en implementatie nauwelijks investering.

Meer over functiewaardering: